Page content

Klachten en geschillen

Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal/Zorg onder Spirit Coaching, lidmaatschap nummer 2700. Wilt u een klacht indienen, onderneem dan de volgende stappen:

–          Bespreek de onvrede of klacht eerst met Spirit Coaching.

–          Komen we er samen niet uit? Dan kun u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg  via info@klachtenportaalzorg.nl.

–          Of vul op  www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.