Drama

Drama's zijn er opdat je bewust wordt

Bericht van het Licht

Lieve mensen,

Het leven kan soms hard overkomen, schokkend en indringend. Soms is er verdriet. Het is niet om jullie te straffen, het gaat uiteindelijk alleen maar om bewustwording. Drama's zijn er opdat je je bewust wordt. Om het licht dat je bent te laten stralen. Om te zijn wie je werkelijk bent. Om je gelukkig te voelen.

soms heb je daarvoor situaties in jouw leven gecreëerd die heftig zijn. Gebruik juist deze ervaringen om er wijzer van te worden. Nogmaals, het is geen straf.  Alles  is in essentie liefde. Pure liefde. Dat is ook wat jij bent, pure liefde. De liefde klopt op je deur met elk drama, met elke schok. Durf de deur te openen voor de liefde, al komt  deze soms in een vreemde verpakking. Durf de pijn te voelen, durf "ja "te zeggen tegen het leven in welke vorm het leven zich ook aan jou toont. Je bent geen slachtoffer, ook al voelt het soms alsof dat wel zo is. Je kunt je pijn en je slachtofferschap loslaten!  Nogmaals: drama's zijn er opdat je, je bewust wordt!  Jij ben de constructeur van jouw leven en soms heb je de ervaringen al voordat je dit leven begon uitgenodigd.


Des te groter het drama, des te groter het licht. Zeg er maar 'JA' tegen en... we zijn bij jullie".


In liefde,


Het Licht
(via Mahatma)

Vind je dit een mooi artikel? Misschien wil je het delen. Daar help je een ander ook weer verder mee.