Desiderata

Wees kalm temidden van het rumoer en de haast...

Dit is een gedicht in proza uit 1927 van de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872–1945)

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast, en herinner

je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. 

Sta, zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen;
ook naar hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal. 


Mijd luidruchtge en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.

Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden, of

verbitterd, want er zullen mensen zijn die minder of groter zijn

dan jij. 


Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen

Houd belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook, want onder

de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. 


Wees voorzichtig in zaken want de wereld is vol arglist. Maar laat je dit

niet blind maken voor de deugd die er is; veel mensen streven naar

hoge idealen en het leven is vol heldenmoed.


Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet

cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij

eeuwig als het gras. 


Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren en doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd. Kweek de geestkracht aan die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen,

maar maak jezelf niet bang met spookbeelden. Veel angsten komen

voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.


Houd je aan een gezonde discipline. Je bent een kind van de schepping, je hebt het recht er te zijn. 

En of je het begrijpt of niet, de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet. 

Leef daarom in vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt. 

En wat ook je werk en streven moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel. 


Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi.

Wees zorgzaam. Streef ernaar gelukkig te zijn.

arrow_drop_up arrow_drop_down