Auteursrechten

Disclaimer

Auteursrechten

Copyright © Spirit Coaching 2001-2022. Alle rechten voorbehouden


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Spirit Coaching en zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.


Spirit Coaching biedt aan belangstellenden de informatie op deze website aan, maar behoudt het copyright op deze website en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze website. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze website, en/of onderdelen van deze website, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze website te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze website op te nemen. Het is toegestaan deze website, en/of onderdelen van deze website, naar geïnteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website van Spirit Coaching worden als service aangeboden. Spirit Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze website benaderbaar zijn. Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd. De standpunten en meningen op deze site komen niet noodzakelijk overeen met die van mijn cliënten.

Bescherming

persoonsgegevens

Spirit Coaching behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een Forum-activiteit of een actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De auteur zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.