Over liefde

Kahlil Gibran over liefde

heel fijn

Liefde

Toen zei Almitra: "Spreek tot ons over de Liefde"


En hij hief zijn hoofd op en keek naar de mensen, en hij werd stil. En met een diepe stem zei hij toen:


'Als liefde je uitnodigt hem te volgen alhoewel zijn wegen moeilijk en steil zijn, en als zijn vleugels je omgeven, dan buig je je voor hem. Het zwaard dat verstopt zit onder zijn kleren kan je verwonden, en als hij spreekt geloof je hem, alhoewel zijn stem je dromen kan vernietigen zoals de Noordenwind de tuin in een woestijn kan veranderen.


Want zoals de liefde je kroont zo zal de liefde je kruisigen.

De liefde is voor je groei maar ook om je te kortwieken.

Zelfs als hij opstijgt en je teerste takken die in de zon trillen, streelt, zo zal hij ook naar je wortels gaan en ze heen en weer schudden terwijl je je vastklemt aan de aarde.

Hij kneedt je tot je zacht bent en dan neemt hij je mee naar zijn heilig vuur, zodat je gewijd brood mag worden voor het heilige feest van God.


Al deze dingen zullen de liefde je aandoen zodat je de geheimen van je hart leert kennen, en in die kennis een deel van het hart van het leven kunt worden.


Maar als je in je angst alleen op zoek bent naar de vrede en de pleziertjes van de liefde, dan is het beter voor je je naaktheid te beschermen en buiten het bereik van de liefde te blijven en in de wereld zonder seizoenen te gaan wonen, om te lachen, maar niet totaal, en om te huilen, maar niet totaal.

heel fijn

De liefde geeft niets anders dan zichzelf en neemt niets anders dan van zichzelf.


De liefde bezit niet, noch kan het in bezit genomen worden.

Want de liefde is zichzelf genoeg.


Als je lief hebt moet je niet zeggen:

God is in mijn hart, maar liever:

Ik ben in het hart van God


en denk maar niet dat je de richting van je liefde kunt leiden,

want als de liefde je waardig vindt, leidt hij je.

heel fijn

Liefde heeft geen andere wens dan zichzelf te vervullen.

Maar als je lief hebt en zo nodig wensen moet hebben, laten dit dan je wensen zijn: 


Te smelten en een stromende beek te worden die de melodie van de liefde tot in de nacht door zingt.  De pijn te kennen van te veel tederheid. Gewond te worden door je eigen begrip van de liefde. Gewillig te bloeden en zelfs met vreugde. Tegen zonsopgang wakker te worden met een hart met vleugels en dankbaar te zijn voor nog een dag vol liefde.

Te rusten tegen de middag en te mediteren over de extase van de liefde. ‘s Avonds thuis te keren met dankbaarheid en dan te slapen met een gebed voor de geliefde in je hart en een lied op je lippen.'


Kahlil Gibran uit: ‘De Profeet”


Op jouw liefde,

Antoinette
Vind je dit een mooi artikel? Misschien wil je het delen. Daar help je een ander ook weer verder mee.


Wil jij meer liefde in je leven?

Dan is het online event 'Jij bent liefde' iets voor jou.

Onder alle overtuigingen en emoties die je ooit in je miljarden cellen hebt opgeslagen, ligt een energie die we Liefde noemen. Je kunt het ook het grote Niets noemen of de stilte. Het is weldadig en super liefdevol. 


Vaak kunnen we niet bij die energie en leven we onze programmering. Het is niet wie we echt zijn, maar wel zoals we gevormd zijn en waar we ons mee staande houden.


Kom je echter met dat liefdevolle spul in aanraking dan heeft dat effect op je hele wezen. Het verandert je van binnenuit. En dat is precies wat we tijdens het online event Jij bent Liefde gaan doen.

Na je aanmelding ontvang je alles wat je voor dit event moet weten in je mailbox en kun je direct starten.