Onze diepste angst...

Onze diepste angst betreft juist onze onmetelijke kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is waar we het meeste bang voor zijn.


We vragen onszelf af: ‘wie ben ik om briljant, schitterend, begaafd en geweldig te zijn?’

Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent toch een kind van God?

Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent.


Er is niets verlichtends aan als je in je schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw aanwezigheid onzeker zullen voelen.

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.


Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.


Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren.


Die glorie is niet slechts in enkelen maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons eigen licht laten schijnen,

schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen.


Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Van Marianne Williamson (Uit ‘Terugkeer naar Liefde’)

Voorgedragen door Nelson Mandela tijdens zijn inauguratie speech..