Ramana Maharshi was een leraar vanuit stilte

Mahrshi

Ramana Maharshi


Ramana Maharshi

Ramana Maharshi is geboren op 30 december 1879 in Tamil Nadu, te India. Het was deze foto die ik voor het eerst in 1995 tegenkwam in een klooster waar ik zelf een cursus volgde. Hij raakte mij vanaf het eerste moment diep.


Minutenlang heb ik naar de ogen van deze leraar gestaard, zonder te weten wie hij was of wat hij vertolkte. Kort daarna kwam ik in contact met advaita, het non-dualisme en toen vielen de kwartjes op hun plek.

Wereldwijd hebben vele duizenden mensen zich door hem laten beïnvloeden, maar omdat hij geen leerlingen aannam en deze dus ook niet autoritair begeleidde kregen allerlei mensen de kans zijn leer in hun eigen leven toe te passen naar hun omstandigheden.


Toen Ramana zestien jaar was ontdekte hij geheel spontaan niet het lichaam te zijn. Na die ervaring die hij opdeed door een doodsbeleving te imiteren, verliet hij zijn familie om zich enkel te wijden aan het Zelf. Vele jaren verbleef hij in stilte en alleen in afzondering. Het was de stilte zelf die hij ook als boodschap nam om door te geven.

Maharshi

Ramana Maharshi zijn boodschap

Zijn boodschap was dat er in wezen niets te zeggen of te doen valt, want het Zelf is reeds vrij. JIJ bent dat ZELF. Ramana Maharshi stelde dat mensen ook in zijn tijd (dat geldt dus nog steeds zo) zonder een kluizenaarsbestaan te moeten leiden, tot een diepe en volstrekte inkeer kunnen komen. Die inkeer is nodig om onmiddellijk inzicht te krijgen in het wezen van het goddelijke, het diepste in wezen van alles. Het wezen van het Zijn dat tijdloos is, en niet afhankelijk is van leven en dood.

Maharshi

Het ware IK

Ramana Maharshi onderwees dat je het zijn alleen kon ontdekken door er in stilte naar op zoek te gaan. Als men deze bereikt heeft, zijn de denkende geest, de ik-gedachte, het ego en de individualiteit verdwenen. Deze en alle gedachten zijn namelijk objecten, projecties van de ware Ik. De Ik zelf is alleen maar, en alles dat de Geest, het denken, produceert, zijn hulpmiddelen om bijvoorbeeld te communiceren in het dagelijks leven. Voor de bevinding van het Goddelijke echter, dienen alle objecten geëlimineerd te worden, zodat slechts het Ik blijft (zonder het ik te noemen).

Maharshi

Stilte

Ramana Maharshi was een leraar vanuit de stilte. Hij word ook wel de 'geluidloze of de zwijgende' genoemd.

Hij leerde de mensen vanuit de stilte over de dualiteit en over de mind. Vanuit die stilte bracht hij mensen in contact met de eenheid. Zijn meest diepgaande transmissies vonden altijd plaats vanuit de stilte. Hoeveel mensen waren er toen echter die direct de boodschap konden ervaren of horen? Mensen kwamen vanuit de hele wereld naar Tiruvannamalai bij de berg van Arunachala, waar hij vanaf zijn 16de jaar verbleef.

Maharshi

Hieronder enkele spreuken van Ramana Maharshi:

Laat komen wat komt en laat gaan wat gaat.

Kijk dan wat overblijft...


Stilte is ook conversatie.


Als er gedachten zijn dan is dat afleiding: als er geen gedachten zijn dan is dat meditatie.


Onze eigen Zelfrealisatie is de grootste dienst die we de wereld kunnen bewijzen.


Alle activiteit en gebeurtenissen waar een lichaam doorheen zal gaan worden vastgelegd op het moment van de conceptie.


Het lichaam zal sterven maar de Spirit die overblijft kan niet geraakt worden door de dood.


Je hoeft niet te verlangen naar een nieuwe manier van zijn of iemand anders te zijn. Het enige wat je hoeft te doen zijn je gedachten loslaten. Dat is alles.


Ik ben niet het lichaam dat vergaat maar het oneindige Zelf.


Op jouw verlichting,

Mahatma

Vind je dit een mooi artikel? Misschien wil je het delen. Daar help je een ander ook weer verder mee.