Ismaël is eindelijk in beeld

Door Mahatma Revier

Ismaël

Hieronder beschrijf ik hoe het contact tussen mij en de zielengroep Ismaël tot stand is gekomen.

Mei 2012
Ik ben twee weken met mijn lieve vrienden in de USA geweest. We hebben tien dagen in alle vrijheid heerlijk rondgereisden de prachtige kust van California met alle openbaringen ontdekt en vijf dagen ‘The Revelation’ met Michael en Ricky Beckwith meegemaakt. Er is veel gebeurd tijdens ‘The Revelation’ en dat is het sterkste merkbaar als ik weer terug naar Nederland vlieg…

You are so lucky…

Als we aan boord van het vliegtuig naar Amsterdam gaan, hoor ik als ik ga zitten mijn innerlijke stem heel duidelijk zeggen ‘you are so lucky’, je hebt zoveel geluk. Ik hoor het niet één, niet twee,  maar wel drie keer. Ik ben benieuwd waarom ik zo ‘lucky’ ben. Het vliegtuig stroomt langzaam vol en als we klaar zijn om te vertrekken blijkt dat de twee plaatsen naast mij vrij zijn. De rest van het vliegtuig zit zo goed als helemaal vol.

Ik ben niet alleen blij met de twee open plaatsen, maar nog meer met het feit dat ik iets hoorde en dat dat dus juist blijkt te zijn. Mijn grote geluk is dat ik werkelijk mag vertrouwen op deze innerlijke stem die ik inmiddels al wel heel goed ken en die eigenlijk altijd wel gelijk heeft. Nu ben ik er mij echter bijzonder bewust van. Ik vraag aan die stem over mijn ervaringen en hoor zeggen: ‘Je gaat nu, als je met iemand werkt, ook ons inschakelen voor informatie. Dit, naast je helderziendheid  is je ware kwaliteit en daarmee ga je nu meer en meer naar buiten treden. Wij zijn al die tijd op de achtergrond geweest, je gaat ons nu toestaan om meer informatie naar buiten te brengen. Het kanaal is meer open, er is meer vrijheid in jou en daardoor kun je ons nog duidelijker horen. Dat is wat er de afgelopen dagen veranderd is. Nu gaat je nieuwe leven echt beginnen’. Wauw, boeiend.

Ismaël

Iets later besef ik opeens dat die innerlijke stem die ik hoorde, meer is dan alleen een innerlijke stem. Het is niet zozeer mijn innerlijke stem dan wel dat deze stem werkelijk van buitenaf komt. Nu, terwijl ik dit tijdens deze vlucht schrijf, vraag ik de naam van deze energie en krijg ik ‘Ismaël’ door. Tegelijkertijd wordt dit gevolgd door ‘brenger en drager van het licht’.
Opeens realiseer ik mij dat ik dit ooit jaren geleden al een keer heb gevraagd en dat ik toen ook ‘Ismaël’ doorkreeg. Ik heb er toen niet veel waarde aan gegeven en het weer losgelaten. Blijkbaar was het toen nog niet de tijd. Nu is het dus tijd.

Het verhogen van de trilling

Ik vraag wie hij is en ik hoor: Wij zijn een groep energieën, die gebundeld zijn tot een lichtbundel. Het is onze taak en de bedoeling om jou, Mahatma, te begeleiden om de trilling te verhogen op aarde. Dit is jouw missie en dit heb je altijd al geweten. Hiervoor ben je naar de aarde gekomen en van te voren hebben wij deze samenwerking al afgesproken. Je hebt je zo vaak afgevraagd waarom je toch Mahatma moest heten en wat dat bijzondere was aan jou. Dit is het lieverd, hier gaat het om. De Mahatma energie is nu grotendeels in jouw lichaam geopenbaard en nu gaat jouw belangrijkste taak beginnen. Zoals je de laatste tijd hebt ervaren hoefde je slechts aan iets te denken of het kwam al naar je toe. Zo zal dat nog meer gaan gebeuren.

Je wordt geholpen en niet alleen jij, maar iedereen wordt geholpen. Dit hebben we al een keer eerder doorgegeven en hier heb je in je boek ‘Op weg naar Verbinding’ over geschreven. Niet iedereen laat het echter toe. Des te meer controle iemand heeft, des te minder vrijheid diegene heeft om de hulp van ‘bovenaf’  te ontvangen. Wat jij doet is dat je je denken volledig stil legt, waardoor je ons kunt horen. Je gaat als het ware op onze frequentie zitten, en we zijn er zo blij mee, want nu kunnen we jou op een nog hoger niveau begeleiden. Veel mensen zullen jou en daarmee ook ons nodig hebben. Wat wij gaan bieden is een co-creatie van ons samen. Weet dat wij, vanuit het onzichtbare oneindig krachtig zijn en dat wat jij doet, juist nu in deze tijd anno 2012, heel hard nodig is. Wauw, ik voel het geluk en de vrijheid door mij heen stromen, terwijl ik alle woorden door mij heen laat stromen.

Crisis

Veel mensen zitten in een crisis, de trilling van de aarde is zich in een snel tempo aan het versnellen. Door deze versnelling, komt alles wat nog in de duister  ligt, naar boven. Drama’s en crisissen zullen plaats vinden. Heb geen angst, dit is nodig om mensen bewust te maken van hun eigen licht. Pas tijdens een crisis ervaren mensen hoe krachtig ze zijn en ontdekken ze hun eigen lichtbron. Juist vanuit een totale hulpeloosheid, kunnen mensen uitreiken naar God, of de Liefde. Ze gaan hun eigen grenzen en daarmee de grenzen van het ego voorbij, omdat ze niet anders meer kunnen. Op weg naar werkelijke vrijheid. Hierdoor worden ze oneindig krachtig en komen ze in contact met hun licht. Het leven is niet bedoeld om alleen maar gemakkelijk en mooi te zijn. Het leven wil gevoeld en ervaren worden in alle facetten. Juist door de pijnlijke periodes groeien mensen’.
Wauw, dit krijg ik allemaal door, terwijl we door de nacht naar huis vliegen op een hoogte van 39.000 foot. Heb ik opeens contact met een Ismaël. Dit is totaal nieuw voor mij – en het geluk stroomt even met grote golven door mij heen.

Ik vraag wat de kwaliteiten zijn van Ismaël en hoor dat het gaat om de hoogste essentie van mensen naar boven te halen. Om geluk naar deze planeet te brengen. Door kwaliteiten naar boven te halen komen ook de blokkades naar boven die losgelaten willen worden. Ik snap het. Later zoek ik op internet ‘Ismaël’ op. De betekenis is ‘God hoort’. Wat mooi om dat te lezen.

Niets nieuws

Ik bel Marjon, mijn assistent op kantoor op en vertel haar over mijn ervaringen met Ismaël en alles wat ik heb doorgekregen en ze zegt; ‘Maar dat is toch helemaal niet nieuw’. Ik hoor mijzelf vol verbazing denken: ‘Is dat niets nieuws?’ Dan realiseer ik mij dat ze gelijk heeft. Ik schrijf al jaren in mijn nieuwsbrieven van Spirit Coaching. Ik heb echter nooit geweten dat dat van Ismaël afkomstig was. Ook heb ik al een aantal keren in de seminars met mijn helderziendheid gewerkt, al voelde dat wel heel kwetsbaar. Ik deed dat wel allemaal, maar het lijkt wel alsof ik mij dat nog niet helemaal bewust was en het voelde zeker niet helemaal open.

Ik hoor dan van Ismaël (toch wel handig dat die energie een naam heeft), dat het er nu om gaat om daar helemaal in te gaan staan en er mee naar buiten te treden. Het voelt wel wat angstig, want het is zo kwetsbaar. Het lijkt wel of ik elke paar jaar weer met iets naar buiten kom, waar mijn ego helemaal niet op zit te wachten. Zo was het ook twee jaar geleden toen ik de naam Mahatma moest aannemen. Wat heb ik daar een moeite mee gehad. Voor mijn ego was dat een beetje doodgaan en toch kon ik niet anders. Veel mensen hebben mij toen losgelaten omdat ze mij niet meer konden volgen. Oftewel zij pasten niet meer bij mijn trilling. Ik voel mijn angst dat dat nu weer zo zal zijn, en so be it. Als dat zo is, dan is dat zo. Met of zonder de angst. Het vraagt weer om vertrouwen en om helemaal te gaan staan in mijn waarheid en licht. Om trouw te zijn aan dat wat door mij heen wil stromen.

Daar kies ik ook nu weer voor. Ik kies ervoor om de energie in volle vrijheid te laten stromen. Dus Ismaël is welkom en zal ook aanwezig zijn in de events en seminars. Het maakt mij reuze nieuwsgierig wat daar het effect van zal zijn.

Op jouw licht, geluk en vrijheid,

Mahatma

Over de schrijver
Minke Sneep
Door

Minke Sneep

op 08 Aug 2012

Ismaël vertegenwoordigt een eeuwenoude energie. Dat zal je best wel begrepen hebben. Eigenlijk hoef ik je niets te vertellen. Dat de Bijbel al zijn naam vermeldt spreekt boekdelen. Ga daar maar eens zoeken. Dan kom je veel te weet van wat er gebeurd is aan Arabische zijde. Hij was de vader van de Arabieren. Door zijn vader Abraham verstoten. Uit onkunde. Abraham stuurde zijn moeder Hagar de woestijn in. Ze was de bijvrouw van Abraham en omdat ze een kind baarde kreeg ze ruzie met de hoofdvrouw van haar man. Deze vrouw, Sara, kon het niet verkroppen dat zij maar geen kinderen kon krijgen. Daarom besloot Abraham het op een akkoordje te gooien. Hij stuurde zijn bijvrouw weg, niet wetende dat haar zoon de vader van een groot volk zou worden. De strijd tussen Izaäk, de zoon die Sara op latere leeftijd alsnog kreeg en Ismaël duurt voort tot op de dag van vandaag. Izaak als vertegenwoordiger van Israël en Ismaël als vertegenwoordiger van de verstoten tak van vader Abraham. Komen deze volkeren tot elkaar dan is de vrede getekend in het Midden-Oosten. Laten we het hopen. Later is de ruzie op het conto geschreven van Joden (en in hun kielzog christenen) en Arabieren. Maar de tak van Israël is in wezen veel groter. Ze verspreidden zich over een groot gebied. Staken de oceaan over, waardoor de ruzie zich uitbreidde en nauwelijks meer tot stilstand kon komen. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Want niemand weet precies hoe de vork in de steel zit en dat maakt verzoening zo goed als onmogelijk. De strijd die er nu lijkt te heersen en die we proberen te benoemen heeft er in wezen niets mee te maken. Het gaat niet om de relatie Joden/Christenen en Islamaanhangers. Het Jodendom is van latere orde, is later ontstaan. Ik vat het nog even samen: De gezonde relatie is die van twee zonen van Abraham die iets met elkaar gemeen hebben. Izaäk die de naam Israël draagt, de Godsgezant. En Ismaël, die Gods oog op zich gevestigd weet. Beide zijn de voorouders van een groot volk. Door verkeerde interpretatie van Gods Wil is er een strijd ontstaan die voorduurt tot op de dag van vandaag. Broedertwist is al zo oud als de wereld. Dit staat los van onze visies op Jodendom, Christelijke traditie en de tegenhanger de Islam. Hoewel velen ons willen doen geloven dat daar de pijn zit. Dat zijn godsdiensttwisten die voortgekomen zijn uit onbegrip voor elkaar. Maar de belofte van God en wie daar het meest aanspraak op kan maken is de oorzaak van het leed dat mensen verdeelt. Daar mogen we nu aan werken; om oude pijn te verzachten die de ziel verscheurd heeft. Ik denk dat jij daar een taak in hebt. En als het je nog niet duidelijk voor de geest staat, laat het dan rusten tot een later moment. Dan kom je het vanzelf tegen en begrijp je wat ik bedoel.

Mahatma
Door

Mahatma

op 09 Aug 2012

Dank voor je uitgebreide uitleg. Prachtig om zo te lezen. Zeer herkenbaar dat ik daar een taak in heb. Warme groet, Mahatma

Minke Sneep
Door

Minke Sneep

op 09 Aug 2012

Fijn dat je het herkent. Dat ben ik eigenlijk niet zo gewend. Mensen beginnen meestal eerst te sputteren en het tegendeel te beweren. Waarom dat zo is laat zich raden. Ze willen zo graag zelf het wiel uitvinden, terwijl het ook om samen delen gaat. Dat is toch niet zo moeilijk? Of wel? Mijn ervaring is dat dat de eerste spirituele les is die we in deze tijd moeten leren. We zijn zo op onszelf geconcentreerd dat we het een beetje verleerd hebben. Toch zit in het samen delen de grootste winst, naar mijn idee.

marielle
Door

marielle

op 05 Dec 2023

Ook hier komt Ismael naar voren. uiteraard heb ik gezocht op google. ik sta versteld dat zo eeuwen oude ziel een van me gidsen is. (nou ja wat en hoe precies moet zich nog gaan wijzen) heel speciaal voelt het. mooi om te lezen het stuk over Ismael.

Reactie plaatsen